Türkiye

Yeşil Politika

ujifilm, çevresel kalite ilkelerine ve grubun orta vadeli strateji belgesi Fujifilm Group Yeşil Politikası’nda belirtilen hedeflere bağlılığını korumaktadır.

Fujifilm grubunun Yeşil Politikası, üç bölümden oluşur: temel bir politika beyanı, eylem ilkeleri ve dokuz öncelikli hedeften oluşan bir hedefler dizisi. Politika, Nisan 2002’den beri, Fujifilm grup şirketlerinin çevresel gayretlerine yön vermektedir.