Türkiye

Açık İnovasyon

Açık inovasyon, inovasyon yaparken aynı zamanda müşteriye kulak vermek demektir

Naoto Yanagihara

Corporate Vice President
General Manager, Research & Development Management Headquarters
Fujifilm Corporation

Amaç: iş birliğine dayalı inovasyon

Fujifilm'de açık inovasyon, iş birliğine dayalı inovasyon anlamına gelir. İş birliği yapacağımız iş ortaklarını dikkatli bir şekilde seçiyoruz ve birlikte yeni bir değer oluşturmak için teknolojileri ve fikirleri harmanlıyoruz. Bu yaklaşım yalnızca başka bir tarafın ilgisini çekmek için fikri mülkiyeti paylaşmayı teklif etmekten veya kısa vadeli kâr amacı gütmekten tamamen farklıdır.

İş ortaklarımızı dikkatli bir şekilde seçiyoruz ve birlikte teknolojileri ve fikirleri harmanlıyoruz.

İş birliğine dayalı inovasyonun peşinden koşmamızın iki nedeni var. Birincisi sağlık ve çevresel sorunlar gibi toplumu olumsuz etkileyen sorunların çözümüne yardımcı olma arzusuyla yanıp tutuşuyorduk. Bunu başarmak için gayelerimizi diğer ilgili organizasyonlarla paylaşabilmemiz ve iş ortakları olarak birlikte inovasyon yapmak için onlarla uzun vadeli ilişkiler geliştirebilmemiz gerekiyordu. Sonuç olarak kendi başımıza başaramayacağımız birtakım olağanüstü inovasyonlar öne sürmeyi başardığımızı hissediyoruz.

Sağlık hizmetleri ve yüksek fonksiyonel malzemeler olmak üzere kilit iş alanlarımızda devrim niteliğinde yeni ürünler, hizmetler ve işlerin geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Bu tür ürünler ve iş modelleri Fujifilm ve iş ortaklarımız için yeni başarılar getirebilecek ancak aynı zamanda en nihayetinde topluma tesir edecek katkılar sağlayabilecek unsurlardır.

Teknolojilerin değerini artırmak için birbirinden öğrenen iş ortakları

İş birliğine dayalı inovasyonun peşinden koşma kararı almamızın ikinci nedeni içerisinde tarihimiz ve DNA'mızda yazan fotoğraf filmi üreticiliği yer alıyor. Malzeme kimyasına odaklı teknolojilerimiz görüntü işleme, optikler, makine ve elektrik mühendisliği, yazılım ve daha pek çok alana uzanıyor. Şu anki teknolojilerimizin büyük bölümünün kökeni fotoğraf filmi işimize dayanmaktadır. Bu iş modeli ile birlikte pazarı sürükleyen unsur fiziksel ürün kalitesidir. Pazarlama karışımına hizmetler ekledik ve bir tür kurum içi kendi kendine yeterli sistemi muhafaza ettik.

Samuray dojodan ayrılıp diğer dövüş sanatlarından savaşçılarla çarpışarak daha güçlü hâle gelir.

Dünyada yalnızca birkaç film üreticisi ile birlikte sıra dışı her tür rekabet avantajını ele geçirmek için her şirket kalitesini en yüksek seviyeye taşımak amacıyla eşsiz teknolojilerinden mümkün olduğunca çok istifade eder. Biz Fujifilm araştırmacıları olarak tıpkı dojodan hiçbir zaman ayrılmamış bir samuray gibi tüm gün boyunca yalnızca kılıç ustalığımızı geliştirmek için çalışarak kendimizi Mt. Fuji yakınlarındaki araştırma merkezimize kapattık. Gelişmiş teknolojilerimizi durmaksızın bileyledik. Ben bir organik sentez araştırmacısıyım ve bu nedenle Fujifilm araştırmasının gerçekten işe yaradığını biliyorum. Araştırmacılarımızın geliştirdiği tüm teknolojiler gerçek anlamda dünya lideri ve fotoğraf filmi işimizi endüstrinin en tepesine taşımamızda hayati bir rol oynadılar.

Şu anda, yeni dijital toplumumuzda fotoğraf filminin yerini büyük ekseriyetle dijital fotoğraf aldı ve Fujifilm sağlık hizmetleri ve yüksek fonksiyonel malzemelerde başarılı yeni girişimleri lanse etti ve genel anlamda kat be kat çok yönlü bir şirket haline geldi. Fotoğraf filmi teknolojilerimizi yeni işlerde kullanma fırsatları artmaya devam ediyor. Yeni bir değer yaratmak amacıyla bu teknolojilerden istifade edebileceğimiz her tür fırsatı araştırmamız ve bunu gerçekleştirmek için bakış açımızı pek çok farklı alandaki şirketlerin bakış açısıyla harmanlamamız gerekiyor. Bu nedenle gelecekteki başarımızın tohumlarını daha büyük olan dışarıdaki dünyanın keşfedilmemiş ihtiyaçlarıyla bir araya getirmemiz kaçınılmazdır.

Böylece iş birliğine dayalı inovasyonun peşinden koşmak için ikinci nedenimiz şuraya varıyor: samuray dojodan ayrıldığında ve tüm dünyadaki dövüş sanatları ustalarıyla çarpıştığında yeni silahlar ve stratejiler edinirler. Bunu tekrar tekrar yapmak verimli bir döngü oluşturabilir. Fujifilm'in savaşçıları hem eski hem de yeniyi kucaklamakta ve süreç içerisinde büyümektedir. Peşinde olduğumuz şey işte bu.

Fujifilm söz konusu iş birliğine dayalı inovasyon olduğunda acemi değildir. Örneğin LCD'lerin izleme açısını genişleten WV (wide-view) Film'imizi ele alalım. Fujifilm şu anda bu üründe en yüksek küresel pazar payıyla övünç duyuyor. WV Film'ini panel üreticisi Sharp ve malzeme üreticisi Daicel ile iş birliği yaparak geliştirdik. Geleceğe dönük hedefimiz her alanda başarı yakalamak.

Yüz yüze iletişim

Sorunları açık bir şekilde tartışmak inovasyon sürecini olağanüstü şekilde hızlandırabilir.

Yüz yüze iletişimin açık inovasyon için her alanda çok önemli bir bileşen olduğunu düşünüyorum. İşte bu nedenle Tokyo, Silikon, Vadisi ve Hollanda'da Open Innovaton Hub'ları kurduk. Open Innovation Hub'ta, bizler ve iş ortaklarımız Fujifilm'in temel ve çekirdek teknolojilerinin yanı sıra bunların uygulandığı ürünlerle doğrudan temas edebiliyoruz. Ve bu başarılara ilham veren her tür yeni fikri özgürce tartışabiliyoruz.

Geniş ve engin teknoloji yelpazemiz Fujifilm'in bu alanda çalışan insanların yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Bu durum özellikle ışık ve renk kontrolü gibi fotoğrafla ilişkili teknolojilerle çalışan çalışanlarımız için geçerlidir. Aslında bu alanlarda dünya üzerindeki en bilgili insanlardan pek çoğu Fujifilm ekibi içerisinde yer almaktadır. Bu tür insanlar sorunları zorluklarla karşılaşan ve çözüm arayan kişilerle açık bir şekilde tartıştığında inovasyon sürecini olağanüstü şekilde hızlandırabileceğimize inanıyoruz. Ve yeni geliştirmelere genel olarak rakiplerin yetiştiği ve hatta geride bıraktığı hız göz önüne alındığında teknolojimizi şirket kasasında kilitli tutmamızın hiçbir anlamı yok. Söz konusu teknolojiyi bir sonraki seviyeye taşımak ve daha büyük bir değere dönüştürmek için bunu doğru iş ortakları ile paylaşmalı ve bize kattıklarına kucak açmalıyız. Tüm teknolojilerimizle ilgili olarak bunları açık mı yoksa kapalı mı tutacağımıza dair stratejik kararlar almalıyız.

Karşılıklı yarar sağlayan iş ortaklığı

Açık inovasyonu çok çeşitli şekillere bürünmüş olarak görüyoruz. Fujifilm ve diğer şirketler arasındaki iş birliğinin yanı sıra diğer yararlı yaklaşımlar içerisinde müşterek teşebbüsler ve Birleşmeler ve Satın Alımlar yer almakta. Bununla birlikte kendimizi yalnızca tüzel varlıklarla ortaklıklarla sınırlamıyoruz: açık inovasyon içerisinde devlet kurumları ve üniversitelerle çalışmak da yer almaktadır. Ve dünya genelindeki Açık İnovasyon Merkezleri ile açık inovasyonu her bölgenin özel karakteristiklerini karşılayarak takip edebiliriz. ABD, Avrupa, Asya ve diğer bölgelerde açık inovasyonun tanımı ve sınırları birbirinden farklı olabilir. Örneğin Silikon Vadisinde insanlar orijinal fikirlere son derece değer vermekte ve projelere hemen başlamayı isteme eğilimindeyken Japonya'da insanlar fikri mülkiyet haklarını teminat altına alma ve daha özenli bir şekilde ilerleme eğilimindedir. Bizim tavrımız, her bir iş ortağımızla bölgesel iş ortamına uygun bir şekilde çalışmaktır.

Açık inovasyonun peşinden koşabilmemiz için bununla birlikte her birimizin de değişmesi gerekiyor.

Gerçek anlamda bir değere sahip inovasyonlar yalnızca karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerden ortaya çıkar. Bu tür ilişkileri geliştirmek için çeşitliliğe değer vermemiz ve iyi iletişim kurmamız gerekiyor. Bu nedenle tüm Fujifilm ekip üyelerinin gittikleri yerlerde sınırlara saygı göstermelerine ve doğru zamanda doğru teklifi yapmalarına olanak sağlayan bilgi ve iletişim becerisine sahip olması gerekir. Sonuç olarak Open Innovation Hub'lar, teklif sunma noktalarıdır. Bazı durumlarda video sunumları ve fuarlar yoluyla yeni yerlerde açık görüşmeler için temsilciler görevlendirebiliriz. Özgür ve proaktif bir şekilde açık inovasyon girişiminde bulunarak karar alma sürecimizi geliştirip hızlandırabilir ve daha büyük başarılar yakalayabiliriz.

Ticari başarıları küresel katkılara dönüştürmek

Açık inovasyon Fujifilm'in imajını tamamen değiştirecek.

2014-2015 yıllarındaki Ebola virüsü salgını, antiviral ilaç Avigan ve Fujifilm'in sağlık hizmetleri işinde küresel bir farkındalık yarattı. Yine de fotoğraf filmine odaklı bir şirket olarak imajımız tüm dünyada güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor ve pek çok kişi hâla bizi yeşil film ambalajlarına sahip şirket olarak düşünüyor. Fujifilm'in imajını tamamen değiştirecek ve büyüme için yeni dünyaların kapısını açacak motor açık inovasyondur.

Çok yönlü işimizin gelişimini hızlandırarak ve hem kendimize hem de iş ortaklarımıza fayda sağlamak için çalışarak küresel ölçekte topluma çok çeşitli katkılar yapmakta kararlıyız. Açık inovasyonun nihai amacı tüm dünyada insanları olumsuz etkileyen sorunların çözümüne yardımcı olmaktır.

Open Innovation Hub

Open Innovation Hub JAPONYA sitesini ziyaret edin

Amaç; yeni değerlerin iş ortakları ile "birlikte oluşturulması”

Esas itibarıyla bir fotoğraf malzemesi üreticisi olarak kurulan Fujifilm eşsiz özellikler ortaya koyan ve yeni ürünlerde kullanıldığında maliyeti azaltmaya katkı sağlayan çeşitli çekirdek teknolojiler geliştirmiştir.

Open Innovation Hub iş ortaklarımıza yeni iş çözümleri sunmak üzere yeni teknolojiler, malzemeler ve geliştirme aşamasındaki ürünlerin yanı sıra Fujifilm Group tarafından geliştirilen kusursuz malzemelerin ve ürünlerin altında yatan temel ve çekirdek teknolojiler hakkında ilk elden tecrübe edinme olanağı sunan bir tesistir.

Şirket bu tesisi yenilikçi ürünler, teknolojiler ve hizmetler oluşturmak ve dolayısıyla bir inovasyon dalgası başlatmak amacıyla iş ortaklarımızın karşılaştığı zorlukları, fikirleri ve potansiyel ihtiyaçları patentli teknolojiler ile birbirine bağlamak için kullanmaktadır.

İlgili içerikler: