Türkiye

ICT ve Fujifilm'in yeni inovasyon dalgası

Son yıllarda, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), iş hayatı ve insanların günlük yaşantısında muazzam bir etkiye sahiptir. Fujifilm, inovasyonu ilerletmek adına geniş kapsamlı bir ICT işi geliştirmiştir.

Öne çıkan ICT başarılarını bir sonraki düzeye çıkararak

hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. Güncel bir örnek, aygıt ve aletlerin İnternet bağlantısının olduğu ve ICT fonksiyonlarının dahil edildiği Nesnelerin İnterneti'dir (IoT). Ayrıca, ICT, yapay zeka (AI) ve sanal gerçeklik (VR) gibi teknolojideki yeni gelişmelerden teşvikle, sanayide daha önce hiç olmadığı kadar yer almaya hazır gibi görünmektedir. Bazıları, ICT'deki bu trendlerin yeni bir Sanayi Devrimi'ne yol açma potansiyeline sahip olduğunu da düşünmektedir. Önde gelen teknoloji şirketi Fujifilm, ICT'de başlıca yaratıcı güç olmaya ve kendi inovasyon dalgasını ilerletmeye hazırdır.

Bu avantajlı konum, birdenbire var olmamıştır. Fujifilm, yapay zeka teknolojisini çok yüklü miktardaki fotoğraf dosyalarına uygulayarak "görüntü organize edici"yi geliştirdi. Bu fotoğraf analiz teknolojisi otomatik olarak insanların en iyi çekim yaptığını düşündüğü fotoğrafı belirler. ICT teknolojisi ayrıca tanı amaçlı görüntüleri ve videoları merkezi olarak depolayıp yönetebilen ve bu görüntülerin bir tıbbi tesis bünyesinde veya birden çok tesis arasında paylaşılabilmesine imkan sağlayan bir tıbbi entegrasyon arşiv sistemi olan SYNAPSE VNA’nın Fujifilm tarafından geliştirilme çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Fujifilm, kendi ICT teknolojilerini sürekli geliştirmekte ve bunları çeşitli ürün ve hizmet oluşturmada kullanmaktadır.

Şirketin ICT girişimlerini hızlandırmak için, Fujifilm Ekim 2016'da ICT Strateji Yönetim Ofisini kurmuştur. Amaç basit ancak geniş kapsamlıdır: Fujifilm ICT'yi bir sonraki seviyeye taşımak ve bir yandan tamamen yenilerini oluştururken, diğer yandan da mevcut ürünler, hizmetler, iş yöntemleri ve üretim süreçlerine değer katmak için bundan istifade etmek.

Analiz kabiliyetlerini vb. geliştirme amacıyla bilgisayarla insanın doğal öğrenme süreçlerinin benzetimi

Kimyasal bileşenli büyük veriye materyal bilişimini uygulama

Fujifilm'deki birçok önemli ICT girişimleri arasında, materyal bilişiminin, şirketin ilerleyen ürün ve hizmetleri üzerinde özellikle güçlü bir etkisinin olması beklenir. Büyük verinin mantıksal analizine dayanan materyal gelişimine yeni bir yaklaşım olan materyal bilişimi, belirli ürünlerde istenen özellikleri gösterecek materyallere yönelik çok miktarda veriyi araştırır. Bu yöntem, gerekli performans özelliklerini gerçekleştirmek için bir formülde birden fazla materyalin kombinasyonunu en uygun şekilde kullanmaya da yardımcı olabilir.

Son yıllarda, seçkin fotoğrafik film geliştirme ve üretme ana misyonunu gerçekleştirme sırasında Fujifilm muazzam çeşitlilikte formülasyonlarda renkli, tek renkli, negatif, dia ve anlık filmler geliştirmiştir. Dolayısıyla, bu kimyasal ürünleri geliştirme Fujifilm'i, 100'ü aşkın farklı kategoride çok sayıda kimyasalı araştırma ve geliştirmeye yöneltmiştir. Bu Ar-Ge işi, Fujifilm'in çok sayıda kimyasalın bulunduğu bir veri tabanı oluşturmasına olanak sağlamıştır. 21. yüzyılda Fujifilm farklı alanlara yönelip, yüksek fonksiyonel malzemeler, cilt bakım ürünleri, tıbbi ürünler ve rejeneratif tıpta bir lider olduğu için, bu veri tabanı da hızlı bir şekilde büyümeye devam etmiştir.

Oysa ki geçmişte, deneysel ve analitik materyal verisi, Fujifilm bünyesindeki çeşitli işler tarafından idare ediliyordu. Şimdilerde bu, şirket çapında bir veri tabanında düzenleniyor; böylece, buna tüm Fujifilm tarafından uygun bir şekilde ulaşılabilir ve istenen özelliklerdeki materyaller AI (yapay zeka) tarafından belirlenmek üzere otomatik olarak analiz edilebilir. Bu etkili sistemi gerçeğe dönüştürmek için çalışan Fujifilm, laboratuvar deneyleri için gerekli hazırlık süresini kısaltmaya ve gelişmiş ürünleri çok yakında piyasaya sürmeye çalışmaktadır.

Söz konusu sistemden yararlanabilen Fujifilm ürününe bir örnek, yarı iletkenlerin üretiminde, devre kalıplarının, silikon bir levha ya da başka bir tabaka üzerinde oluşturulmasını mümkün kılan fotorezisttir. Şimdilerde Fujifilm, birden fazla materyali devam ettiren fotorezist formülünün performans parametrelerini otomatik olarak hesaplayabilen yapay zekayı (AI) geliştirmektedir. Hızla gelişen yarı iletken endüstrisinde, yakın zamanda müşterilere fotorezist adaylarını sunma yeteneği Fujifilm'e önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu şekilde Fujifilm zaten materyal bilişimini gerçeğe dönüştürmektedir.

ICT

Nesnelerin İnterneti, (IoT) hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettikçe, Fujifilm ortalamanın üstünde kalacaktır. Örneğin, Fujifilm'in dokunmatik paneller için EXCLEAR sensör filmi, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer cihazlarda dokunma kontrolünü sağlayan önemli bir materyaldir. IoT daha fazla ilgi gördükçe, EXCLEAR daha da geniş bir uygulamaya sahip olabilir. Söz konusu filmi günlük kullanılan parçalara entegre etme, insan hareketi üzerine veri toplama ve analiz etmenin daha fazla insan odaklı ve ihtiyaca göre kullanım ortamına yönelik olmasını sağlarken, dokunma kontrolünü daha fazla erişime açık hale getirebilir. Cihazlar ve aletler kişilerin bireysel kullanım biçimlerine yanıt vermeyi tam olarak öğrenebilir.

Fujifilm ayrıca, ICT teknolojilerini tıbbi sistemlerin operatörleri ve hastalarının yararına olacak şekilde geliştirmektedir. Operasyon verisinin gerçek zamanda toplanması, ekipman sorunlarını tahmin etmeye ve önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, ICT işlevselliğiyle ileri sistemler, problemlerin operatör hatasından mı yoksa normal yıpranmadan mı kaynaklandığını ayırt edebilir. Bu veri, Ar-Ge'ye geri bildirilebilir ve tahmini bakım protokolleri ve daha güçlü arıza güvenceli işlevsellikte sistemler oluşturmak için kullanılabilir. Nihai hedef her zaman gerçek dünya şartlarını üstlenmeye hazır insan-ölçekli tıbbi sistemlerdir.

Fujifilm, ulaşılabilir, kullanıcı dostu ve hatta memnuniyet verici deneyimler oluşturmak için gelişmiş ICT'den istifade etmektedir. Sonuç olarak, fotoğraflar yeri doldurulamaz hatıralara dönüştürülmüş ileri kimya ürünleridir. Fujifilm insanların günlük yaşamlarına ve global topluma değer katmak amacıyla, inovasyonu öne çıkaran ICT teknolojilerini geliştirmeye devam edecektir.

İlgili içerikler:

  • Açık İnovasyon

    Yeni zorluklara göğüs germeye ve küresel olarak yeni değerler sunmaya kararlı Fujifilm iş birliğine son derece açıktır. Tüm hikayeyi okuyun.

  • Ar-Ge

    Ar-Ge ile yaşam kalitesini iyileştiren ürünlere uyguladığımız çekirdek teknolojilerimizi geliştiriyoruz. Siteyi ziyaret edin.

Ayrıca şunlar da ilginizi çekebilir: