Türkiye

Kullanım koşulları

Kullanım Şartları ve Koşulları

“FUJIFILM Avrupa” Web Sitesi’ni (“Web Sitesi”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz ve FUJIFILM Europe GmbH'nin (“FUJIFILM Avrupa”) Kullanım Şartları ve Koşulları’na (“Şartlar ve Koşullar”) hoş geldiniz. Ülkelere özel olarak yerel dilde hazırlanmış tüm sayfalar ve tüm diğer sayfalar da dahil olmak üzere bu Web Sitesi, FUJIFILM Avrupa’nın mülkiyetindedir ve sadece FUJIFILM Avrupa tarafından, Avrupa’daki FUJIFILM Corporation’a ve FUJIFILM Corporation’ın ürünleri ve hizmetlerine ilgi duyanlara, en son haber bültenleri, finansal bilgiler, ürün serileri, yerel iletişim bilgileri ve FUJIFILM Avrupa’nın bağlı şirketlerine veya distribütörlerine ait olan web siteleri gibi ilgi duydukları bilgileri bulmanın kolay bir yolunu sunmak amacıyla sürdürülmekte ve kullanıma sunulmaktadır.

Bu Web Sitesi’ne erişiminiz, göz atmanız ve bu Web Sitesi’ni kullanımınız, bu Web Sitesi’ne ait Şartlar ve Koşullar ve bu Web Sitesinin bir başka yerinde belirtilen diğer her tür şart, koşul veya yönerge ile ve ticari markalar, telif hakları, gizlilik hakları ve hakaret ile ilgili olanlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili tüm kanunlar, kurallar ve yönetmelikler tarafından yönetilmektedir.

Bu nedenle FUJIFILM Avrupa olarak sizden işbu Şartları ve Koşulları dikkatlice okumanızı rica ederiz.

İçerik:

1. Bu Web Sitesinin Kullanımı
2. Fikri Mülkiyet Hakları
3. Bu Web Sitesi’ndeki içeriğin kullanımına ilişkin kısıtlamalar
4. Özel şartlar ve koşullar
5. Güncellemeler ve Revizyonlar
6. Garanti Sunulmaması
7. Yasaklanan Bağlantılar
8. Sonlandırma
9. Yargılama Yeri / Hakim Yasa
10. İletişim Bilgileri

1. Bu Web Sitesinin Kullanımı

Şartlar ve Koşullara tabi olarak FUJIFILM Avrupa işbu Şartlar ve Koşullar ile tarafınıza, FUJIFILM Avrupa’nın fikri mülkiyet hakları çerçevesinde bu Web Sitesi’ni ve bu Web Sitesi’nde yer alan İçeriği (Bölüm 2’de tanımlandığı şekilde) sadece kişisel olarak ve ticari olmayan amaçla ve Bölüm 3’de belirtilen kısıtlamalara ve yükümlülüklere tabi olarak kullanmanız için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli ve devredilemeyen bir hak vermektedir. Bir başka erişim hakkı verilmemektedir.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

Aksi ifade edilmedikçe veya belirtilmedikçe bu Web Sitesi’nde veya bu Web Sitesi aracılığıyla sunulan tüm metinler, yazılım programları ve ticari markalar (tescilli veya tescilsiz), grafikler, fotoğraflar, görüntüler, logolar ve hizmet markaları (topluca “Markalar” olarak adlandırılacaktır) ve Markaların ve diğer İçeriğin seçimi, düzenlenmesi ve “görünümü ve hissiyatı” dahil olmak üzere bu Web Sitesi’nde yer alan diğer içerikler (“İçerik”) FUJIFILM Avrupa’nın veya FUJIFILM Avrupa’ya bu gibi İçerikleri kendi Web Sitesi’nde kullanması için izin vermiş olan üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Tüm İçerik, uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunlarınca korunmaktadır.

3. Bu Web Sitesi’ndeki içeriğin kullanımına ilişkin kısıtlamalar

İlgili kanunlarca açıkça imkan sağlanan veya burada veya bu Web Sitesi’nin bir başka yerinde izin verilen veya FUJIFILM Avrupa’dan ya da ilgili yasal izni vermek için gereken yetkiye, hakka, tasarruf hakkına veya menfaate sahip herhangi bir üçüncü şahıs tarafından izin verilen haller haricinde World Wide Web üzerindeki diğer sayfalar veya web sitelerinde meta etiketler olarak kullanmak da dahil olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere ticari veya genele açık amaçlar doğrultusunda bu Web Sitesi’nde veya bu Web Sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan herhangi bir Marka’yı veya diğer İçerikleri değiştirmeniz, kopyalamanız, karşıdan yüklemeniz, dağıtmanız, iletmeniz, sergilemeniz, yayınlamanız, satmanız, lisansını vermeniz, bunlardan türev çalışmalar yaratmanız veya bir başka şekilde kullanmanız yasaktır. Bu Şartlar ve Koşullarda yer alan hiçbir hüküm, Markalarda veya diğer İçeriklerde özellikle burada belirtilmemiş herhangi bir hak vermemektedir.

4. Özel şartlar ve koşullar

Şartlar ve Koşullar sadece bu Web Sitesi için geçerlidir. Bu Web Sitesi, tarafınıza sunulan bir hizmet olarak üçüncü şahısların web sitelerine ve içeriklerine (“Üçüncü Şahıs İçeriği”) ilişkin bağlantılar içerebilir. Web Sitesi’nde yer alan bağlantılar aracılığıyla erişilebilen herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriği veya üçüncü şahıs web sitesi, Alman Telemedya Kanunu’nun (TMG) 8. maddesinde belirtilen anlamı çerçevesinde harici bilgilerdir. FUJIFILM Avrupa, herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğini veya üçüncü şahıs web sitesini izlememekte, gözden geçirmemekte veya güncellememekte olup, bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü de bulunmamaktadır. Aksi açıkça belirtilmedikçe FUJIFILM Avrupa, herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğini onaylamamakta veya benimsememektedir ve FUJIFILM Avrupa, herhangi bir Üçüncü Şahıs İçeriğinin doğruluğu, eksiksizliği, dakikliği veya güvenilirliğiyle ilgili herhangi bir beyan, garanti veya teminat sunmamaktadır. Bu bağlantıları ve Üçüncü Şahıs İçeriğini kullanmanız halinde bunu tamamen riski size ait olarak yapmaktasınız. Ayrıca ticari ad, ticari marka, imalatçı, tedarikçi veya bir başka şekilde herhangi bir ürüne, hizmete, sürece veya diğer bilgilere yapılan herhangi bir atıf da, FUJIFILM Avrupa’nın herhangi bir onayı, sponsorluğu veya tavsiyesi anlamına gelmemektedir.

Bu Web Sitesi’ndeki belirli sayfalara ilişkin ilave şartlar ve koşullar bulabilirsiniz. Bu Web Sitesi’nde yer alan bu gibi sayfaları kullanımınız, ilgili sayfaların şartları ve koşullarına tabidir. Burada yer alan Şartlar ve Koşullar ile bu Web Sitesi’nde başka herhangi bir yerde yer alan ilave şartlar ve koşullar arasında herhangi bir çatışma olması halinde işbu ilave şartlar ve koşullar geçerli olacaktır.

5. Güncellemeler ve Revizyonlar

Bu Web Sitesi’ndeki İçerik, FUJIFILM Avrupa tarafından tarafınıza kolaylık sağlaması amacıyla sunulmuş olup, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. FUJIFILM Avrupa, Şartlar ve Koşulları ve İçeriği herhangi bir zamanda ve zaman zaman revize edebilir ve güncelleyebilir. Güncel tüm şartları ve koşulları gözden geçirmek ve öğrenmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmenizi ve her tür güncelleme ve revizyon hakkında bilgi sahibi olmak için de Web Sitesi’ni genel olarak gözden geçirmenizi öneririz.

6. Garanti Sunulmaması

BU WEB SİTESİ, İÇERİĞİ VE HİZMETLERİ AÇIK VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. FUJIFILM AVRUPA, TİCARETE ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, BİLGİLENDİRİCİ İÇERİK, SİSTEM ENTEGRASYONU VEYA DOĞRULUK DA DAHİL OLACAK ŞEKİLDE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HİÇBİR GARANTİYİ KABUL ETMEMEKTEDİR.

7. Yasaklanan Bağlantılar

FUJIFILM Avrupa, bu Web Sitesi’ne izin verilmemiş bağlantıların önbelleğe alınmasını ve bu Web Sitesi aracılığıyla herhangi bir İçerik çerçevesinde sunulmasını yasaklamaktadır. FUJIFILM Avrupa, yetkisiz her tür bağlantı veya çerçeveyi devre dışı bırakma hakkını saklı tutmakta olup bu Web Sitesi’ne bağlantı veren başka İnternet sitelerinde var olan içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu da kabul etmemektedir.

8. Sonlandırma

FUJIFILM Avrupa, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın ve mutlak kendi takdiri doğrultusunda bu Web Sitesi’ni kullanabilme yetkinliğinizi sonlandırma ve gelecekte bu Web Sitesi’ne erişiminizi ve kullanımınızı bloke etme veya engelleme hakkını saklı tutmaktadır. FUJIFILM Avrupa, belirli bir İnternet adresinden bu Web Sitesi’ne erişmenin engellenmesi hakkı da dahil olmak üzere bu Şartların ve Koşulların ihlali nedeniyle kanun ve hakkaniyet çerçevesinde sahip olduğu tüm telafi yollarına başvurma hakkını saklı tutmaktadır.

9. Yargılama Yeri / Hakim Yasa

Bu Web Sitesi’nin bir kullanıcısı olarak yasa hükümlerinin çatışması ilkelerine bakılmaksızın Almanya yasalarına tabi olmayı kabul etmektesiniz.

10. İletişim Bilgileri

Bu Şartlar ve Koşullar veya bu Web Sitesi hakkındaki sorularınızı veya görüşlerinizi FUJIFILM Europe GmbH’ye iletebilirsiniz.

FUJIFILM Europe GmbH

E-posta: webmaster(at)fujifilm(dot)eu