Türkiye

Slaytlar ve Kontrol Çözümleri

FUJI DRI-CHEM 4000i ile uyumlu slayt ve kontrol çözümlerinin listesi.
PDF talimat dosyaları da indirilebilir.

Slaytlar ve Kontrol Çözümleri

Biyokimyasal testler - 7000i/4000i/3500i/3500s için genel kimyaPlazma / serum ile kullanıma yönelik

ALB-P 24 slayt/kutu(PDF:436KB)
Kandaki albümin konsentrasyonu için

BUN-P III 24 slayt/kutu(PDF:437KB)
Kandaki üre-nitrojen konsentrasyonu için

Ca-P III 24 slayt/kutu(PDF:437KB)
Kandaki kalsiyum konsentrasyonu için

CRE-P III 24 slayt/kutu(PDF:439KB)
Kandaki kreatinin konsentrasyonu için

DBIL-P II 24 slayt/kutu(PDF:438KB)
Kandaki direkt bilirubin konsentrasyonu için

GLU-P III 24 slayt/kutu(PDF:438KB)
Kandaki glukoz konsentrasyonu için

HDL-C-P III D 24 slayt/kutu(PDF:439KB)
Kandaki yüksek daniste lipoprotein kolestrol konsentrasyonu için.

IP-P 24 slayt/kutu(PDF:440KB)
Kandaki inorganik fosfor konsentrasyonu için

Mg-P III 24 slayt/kutu(PDF:438KB)
Kandaki magnezyum konsentrasyonu için

TBIL-P III 24 slayt/kutu(PDF:439KB)
Kandaki toplam bilirubin konsentrasyonu için

TCHO-P III 24 slayt/kutu(PDF:439KB)
Kandaki toplam kolestrol konsentrasyonu için

TG-P III 24 slayt/kutu(PDF:439KB)
Kandaki trigliserit konsentrasyonu için

TP-P III 24 slayt/kutu(PDF:436KB)
Kandaki toplam protein konsentrasyonu için

UA-P III 24 slayt/kutu(PDF:438KB)
Kandaki ürik asit konsentrasyonu için 

Plazma ile kullanım için

NH3-P II 24 slayt/kutu(PDF:437KB)
Kandaki amonyak konsentrasyonu için 

Tam kan ile kullanım için

NH3-W II 24 slayt/kutu(PDF:437KB)
Kandaki amonyak konsentrasyonu için

Biyokimyasal testler - 7000i/4000i/3500i için elektrolitler

Plazma / serum / tam kan ile kullanım için

Na-K-Cl 24 slayt/kutu(PDF:442KB)
Kandaki Na-K-Cl iyon konsentrasyonu için

 

Referans Sıvı RE


Nümune ve Referans Sıvı RE, nümune ve referans tarafına aynı anda dökülür.

7000i/4000i/3500i/3500s için immünolojik test

Plazma / serum ile kullanım
CRP-S III 24 slayt/kutu(PDF:437KB)
Kandaki C-reaktif protein konsentrasyonu için

 

Kalibratör

CP (CRP) CP (CRP) 1ml x 3 seviye/kutu(PDF:60KB)
Kalibrasyon gerçekleştirirken kalibratör CP (CRP) gereklidir.
Şişelere takılı tutucuları çıkartmayın.
Giriş CP-1=0.9, CP-2=3.0, CP-3=7.1 

 

Seyreltici DL (CRP)


Nümune, Seyreltici DL (CRP) ile 21 kere seyreltilmelidir.

Kontrol solüsyonları

Diğer malzemeler

DRI-CHEM fluids

Ürün Adı Miktar ve Paket FDC3500 FDC7000/4000
DL FUJI DRI-CHEM SEYRELTİCİ DL 32ml x 1 şişe/kutu Evet Evet
CP 1ml FUJI DRI-CHEM CALIBRATOR CP (CRP) 1ml x 3 levels/kutu Evet Evet

DRI-CHEM diğer malzemeler

Ürün Adı Miktar ve Paket FDC3500 FDC7000/4000
OTOM. UÇLAR FUJI DRI-CHEM OTOM. UÇLAR 576 parça/kutu MEVCUT DEĞİL Evet
TEMİZ UÇLAR FUJI DRI-CHEM TEMİZ UÇLAR 576 parça/kutu Evet MEVCUT DEĞİL
KARIŞTIRMA UÇLARI FUJI DRI-CHEM KARIŞTIRMA UÇLARI 100 parça/kutu Evet Evet
Sade Tüp 0.5 FUJI DRI-CHEM Sade Tüp 0.5ml 500 parça/kutu Evet Evet
Sade Tüp 1.5 FUJI DRI-CHEM Sade Tüp 1.5ml 500 parça/kutu Evet Evet
Heparin Tüp 0.5 FUJI DRI-CHEM HEPARIN Tüp 0.5ml 500 parça/kutu Evet Evet
Heparin Tüp 1.5 FUJI DRI-CHEM HEPARIN Tüp 1.5ml 500 parça/kutu Evet Evet

Adobe® Reader® is required to see the PDF data.