Türkiye

Ortopedik Görüntüleme

Büyük Boyutlu Görüntülemelerin Üstesinden Gelebilen Dijitalleşme

Omurganın tamamı veya alt ekstremitelerin tamamı gibi büyük alanların görüntülenmesi Sizi gereksiz işlerden kurtarır ve sorunsuz bir iş akışı sunar.

Geniş bir alanın görüntüsünün tek seferde çekilebilmesi için uzun görünümlü bir kaset ve birden çok görüntüyü tek bir görüntüde birleştirebilen bir yazılım hazırladık. Bu yeni özelliklerle birlikte görüntünün çekilmesi ve tanı konulması sürecinin verimliliği önemli ölçüde arttırılmıştır.

Geniş bir alanın görüntüsü kolayca çekilebilir

Fujifilm'in 10" x 24", 14" x 34" ve 14" x 50" boyutundaki uzun görünümlü kasetleri, Görüntüleme Plakalarının (IP) kasetten manüel olarak çıkartılmadan FCR okuyucuya yüklenip işlenebilmesini sağlamaktadır. Hafif ve basitleştirilmiş tasarımı, radyologların kesintisiz bir şekilde özel uygulamalar gerçekleştirebilmesini kolaylaştırmaktadır.

IP'nin bir başka kasede aktarılmasına gerek yoktur Tüm kasetler, iş akışını kolaylaştırmak amacıyla kasedin her bir ucunda mandalların yer aldığı, patentli bir tasarım kullanmaktadır. Kasetlerin içindeki IP'ler, herhangi bir patolojinin kaybolmamasını temin amacıyla 1" kadar çakışmaktadır. Kasetler, Fujifilm'in birleştirme yazılımının görüntüleri otomatik olarak birleştirebilmesi için işaretleyiciler içerir. Kılavuzlar, duvar kaideleri ve IP'ler, kasetten ayrı olarak temin edilebilir.

  • 10" x 24" boyutundaki bir kasette birbiriyle kilitlenebilen iki adet 10" x 12" kaset bulunmaktadır ve kullanım için iki adet 10" x 12" IP gerektirir. Daha küçük boyutlu hastalar için idealdir.
  • 14" x 34" boyutundaki bir kasette birbiriyle kilitlenebilen iki adet 14" x 17" kaset bulunmaktadır ve kullanım için iki adet 14" x 17" IP gerektirir. Birçok skolyoz uygulaması için mükemmeldir.
  • 14" x 50" boyutundaki bir kasette özel bir 14" x 17" boyutunda kaset ve 14" x 34" boyutunda bir başka kaset mevcuttur. 14" x 17" boyutundaki kaset, işleme konulmak üzere kolayca çıkartılabilmesi için her bir kenarında yer alan bir mandal kullanılarak 14" x 34" boyutundaki kasede takılabilir. Bu kaset için üç adet 14" x 17" IP gereklidir. Uzun bacak çalışmaları veya daha geniş çaplı görünümün gerektiği diğer uygulamalar için idealdir.

Birden çok IP'nin anında birleştirilmesi

Fujifilm'in Otomatik Görüntü Birleştirme Yazılımı, tüm omurganın veya alt ekstremitelerin tek bir görüntüde gösterilmesini sağlar.

  • Üç farklı görüntüyü görüntüleyebilir.
  • Görüntü üzerindeki işaretleyicileri hizalayarak görüntüleri otomatik olarak birleştirir. Manüel olarak ayarlanabilir.
  • Görüntü işlenir ve optimize edilmiş bir görüntü gösterilir.

Pürüzsüz bir görüntü elde etmek amacıyla IP'nin birleştirilen kenarlarının düşük yoğunluklu kısımlarının yoğunluğunun otomatik olarak düzeltilmesi

Görüntü birleştirme yazılımında sıkça karşılaşılan hususlar arasında görüntünün hizalanmasındaki zorluklar ve birleştirilen görüntünün yoğunluğundaki farklılıklar yer alır. Fujifilm'in kapsamlı ve gelişmiş görüntü birleştirme işlemi, manüel hizalamayı ortadan kaldırırken görüntüdeki yoğunluk farklılıklarını da düzeltir. Fujifilm'in Görüntü Birleştirme Yazılımı, muayenelerin daha hızlı gerçekleşmesini, tanıların daha güvenli bir şekilde yapılmasını ve görüntülerin daha hızlı yorumlanmasını sağlar.