Türkiye

Çift balonlu endoskopi

Dünyada devrim yapan çift balonlu sistem, bugüne kadar elde edilemeyen seviyede ayrıntılar sunuyor.

2004 yılında çift balonlu endoskopi (DBE) sayesinde Fujifilm, uzun zamandır düşlenilen bir rüyayı hayata geçirmiş oldu: ince bağırsağın tamamını ameliyata gerek olmaksızın muayene ve tedavi etme olasılığı. Bu yöntem, ilham verici olduğu kadar da basitti: it ve çek prensibiyle iki balon birbirinden bağımsız olarak şişirilmekte ve ince bağırsağı, yaklaşık 40 cm'lik bölümler halinde muayene etmek için kullanılmaktadır. Bu yenilikçi fikir sayesinde çift balonlu endoskopi sistemi ortaya çıkmış olup bu sistem hala benzersizdir.

DBE altın standart olmaya devam ediyor

İnce bağırsağın tamamının çift balon yöntemi kullanılarak minimal invasiv tekniklerle muayene edilmesi, endoskopi alanında önemli bir mihenk taşıdır. Bu yöntem kısa sürede tüm dünyada yaygınlaşmıştır: sadece Almanya'da 150'den fazla klinikte DBE sistemi yer almakta olup bu kliniklerde binlerce çift balonlu endoskopi muayenesi gerçekleştirilmiştir. Siz de sadece Fujifilm tarafından ve bu öncü yöntemin geliştiricileri ve araştırmacıları tarafından sunulan uzmanlık, beceri ve kaliteye güvenebilirsiniz.

Medikal teknolojilerin vizyon sahibi bir üreticisi olarak Fujifilm, çift balon yönteminin mucidi olan Dr. H. Yamamoto'yu sürecin en başından itibaren desteklemiş ve klinik alanında devrim yaratan bu teknolojinin daha da fazla geliştirilmesi konusunda kendisiyle birlikte çalışmıştır. Bugün Fujifilm, başka hiçbir üreticinin sunamayacağı şekilde üçten fazla nesil boyunca geliştirilmiş bir teknoloji sunmaktadır. Balonlar ve içiçe tüpler tutarlı bir şekilde sürekli yenilenmiş, hiç olmadığı kadar hassas bir hale getirilmiş ve yeni şartlara uyarlanmıştır. Bunun sonucunda da kullanıcılar, endoskopun ince bağırsakta mükemmel ve basit bir şekilde konumlandırılmasından faydalanarak güvenli bir tanı ve hızlı bir tedavi imkanına sahip olmaktadır.

Tekli balona kıyasla üç kat daha etkili

Sadece eksiksiz bir enteroskopi gerçekleştirildiğinde ince bağırsağın tamamının muayene edilmiş olduğu garanti edilebilmektedir. Bu özellikle, bağırsağın daha derin bölgelerindeki hastalıkların bertaraf edilmesinde, bir durumun kapsamının belirlenmesinde ve müdahale niteliğindeki işlemlerin gerçekleştirilmesinde önemlidir. Kural olarak enteroskopinin tamamı, antegrad ve retrograd yaklaşımların birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilir.

Dr. Horst Schmidt Kliniği tarafından gerçekleştirilen çok merkezli bir çalışmada Fujifilm’in çift balonlu endoskopi (DBE) yönteminin, karşılaştırma amacıyla kullanılan tek balonlu yönteme kıyasla eksiksiz enteroskopiyi üç kat daha sık elde edebildiği görülmüştür.

Dr Andrea May'in Chicago'daki DDW 2009'da yaptığı sunumda özetlediği gibi 'Fujifilm'in çift balonlu enteroskopi sistemi, altın standart olarak değerlendirilmelidir'.

Daha fazla bilgi için iletişim adresi:

FUJIFILM Europe GmbH
Tıbbi Sistemler
Heesenstr. 31
40549 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)2154 924 0
Faks: +49 (0)2154 924 290