Türkiye

ColoAssist II


 

Hastaya tatbik edilen kısmın esnekliği, distal uca doğru kademeli olarak artar. Kademeli sertlik düzeyi, hastaya tatbik etme aşamasında rahatlık sağlayacak şekilde düzeltilir. Değiştirilen kademeli sertlik, önceki türle (ColoAssist) kıyaslandığında daha yumuşak bir distal uç ve daha sert bir çalışma ucuna sahiptir. Gücü, skopun uç tarafına daha etkin bir şekilde iletmek mümkündür.
Geliştirilmiş tork ve güç iletme ve çalıştırma özelliği

ColoAssist II ile hem tork hem de güç iletimi geliştirilmiştir. Skopun uç kısmı kolonun derinliklerinde olsa dahi hassas bir şekilde tepki verebilmektedir. 12.0 mm'lik küçük çapı ile daha iyi çalışması ve hastaya daha az rahatsızlık vermesi amaçlanmıştır.Kolona daha iyi sokulabilmesi için yeni geliştirilen kısım