This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Україна

Політика досліджень та розробок

Політика Fujifilm Group у сфері фундаментальних досліджень та розробок

Для розвитку пріоритетних напрямків діяльності та створення нових галузей Fujifilm Group проводить дослідження та розробки згідно з такими фундаментальними принципами.

Стратегії, що об’єднують комерційну діяльність з дослідженнями та розробками

  1. 1. Стійкий розвиток нових напрямків діяльності, спрямованих на покращення якості життя.
  2. 2. Постійне зростання існуючих напрямків діяльності завдяки інноваційній продукції.

Засади дослідницької політики

  1. 1. Поглиблення й розширення бази фундаментальних технологій Fujifilm Group.
  2. 2. Створення нового рівня якості шляхом поєднання технологій у різноманітних сферах.
  3. 3. Зміцнення співпраці в групі компаній.
  4. 4. Прискорення процесу розробки.
  5. 5. Розширення можливостей проведення фундаментальних досліджень та розробок для кожного дослідника та дослідницької організації.